• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Intezivni zeleni krovovi ‘Walkways & Driveways’

Skoro sve što se može realizovati na terenu danas je moguće i na krovovima, pod uslovom da se koristi odgovarajuća tehnologija. Tako, na primer, pešačke i kolske staze zahtevaju dobro projektovane sisteme. Ako se pešačke i kolske staze kombinuju sa zelenim krovovima, važna je ne samo dobra drenaža i čvrstoća na pritisak, već i kapacitet skladištenja vode. Stabilodrain® SD 30, drenažno-akumulacioni element koji je jezgro ovog build-up sistema, ispunjava sve zahteve i obezbeđuje trajnu funkcionalnost. Stabilodrain® SD 30 je izuzetno stabilan drenažni element, otporan na visok pritisak, koji se brzo i jednostavno montira na svim bočnim, specijalno oblikovanim veznim profilima. U zavisnosti od načina instalacije na intezivnim zelenim krovovima, omogućava samo drenažu vode ili drenažu u kombinaciji sa akumulacijom.

 

Karakteristike:

  • Hibridno rešenje sa otpornošču na visok pritisak
  • Pogodan za pešačke i kolske staze, travnjake, žbunje, drveće..
  • Mogućnost upotrebe mehanizacije, utovarivača.
  • Pogodan za ravne krovove