• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Ekstenzivni zeleni krov ‘Meadow Scents’

Opšte pravilo je da ravnim krovovima treba obezbediti pad od najmanje 2°. Ovo je naročito važno prilikom projektovanja ekstenzivnog zelenog krova sa plitkom drenažom i nosećim slojem, jer svaka deformacija u podu utiče na skupljanje vode iznad drenažnog sloja, što može biti štetno za biljke.

Međutim, zeleni krovovi se mogu instalirati na krovovima sa 0° nagiba gde se u neravninama skuplja voda, pod uslovom da je pravilno isprojektovan build-up sistem za zelene krovove kako bi se izbegla opasnost od utapanja biljaka. Standardni build-up sistemi za ekstenzivne zelene krovove moraju biti prilagođeni ovim zahtevima. Koristeći Floraset®, dublji drenažni element (50 ili 75 mm), neophodno rastojanje između nivoa vode i sloja vegetacije je osigurano. Build-up sistem je viši, ali ne i teži u poređenju sa standarnom nadogradnjom.  Floraset® elementi su izrađeni od ekspandiranog polistirena što im pruža lakoću.

 

Karakteristike:

  • Upotreba na krovovima sa 0° nagiba; može se korsititi i za krovove sa malim nagibom do 10°
  • Vegetacijski sloj je mešavina livadskih trava i seduma
  • Zahteva minimalno održavanje; nudi veliku raznovrsnost seduma i trava otpornih na sušu.