• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Kosi ekstenzivni zeleni krovovi

Prema opštim propisima za krovove sa hidroizolacijom, ravni krovovi treba da imaju pad od najmanje 2%. Kosi krovovi imaju pad od 10° (18%) i više. Za krovove od 10° build-up sistem za zelene krovove se značajno razlikuje od build-up sistema za zelene krovove ispod 10°. Snaga smicanja se povećava sa nagibom krova i mora se preneti u krovnu konstrukciju. Sloj supstrata mora biti zaštićen od erozije. Izbor biljnih vrsta i način sadnje treba prilagoditi relevantnom nagibu i izloženosti.

Profesionalno postavljena vodootporna krovna površina, na primer sa bitumenskim ili visokopolimernim membranama, preduslov je za izdržljiv i dugotrajan zeleni krov. Hidroizolacija mora biti otporna na korenje i potrebno je koristiti zaštitnu podlogu sa visokim kapacitetom zadržavanja vode. Floraset® FS 75, višenamenski drenažni element od ekspandiranog polistirena je savršen element za upotrebu na kosim zelenim krovovima.

Veoma je važno uzeti u obzir aspkete održavanja zelenog krova – od inicijalne faze projektovanja. Krovni prozori mogu biti postavljeni kao pristup osoblju za održavanje kosog zelenog krova.

 

Karakteristike:

  • Sistem sa mali potrebama za održavanje, zahteva protivkorensku hidroizolaciju na krovovima sa kosinama između 10 ° и 25 °.
  • Floraset® elementi zadržavaju supstrat i sprečavaju klizanje.
  • Elementi prenose snagu smicanja u krovnu konstrukciju.

 

Tehničke karakteristike:

  • Build-up visina: ca. 130-150 mm
  • Težina, zasićeno: ca. 115-145 kg/m²
  • Kapacitet zadržavanja vode: ca. 38-44 L/m²