• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Intezivni zeleni krov ‘Green Roof’

Intezivni zeleni krov ‘Roof Garden’ je multifunkcionalni zeleni krov sa visokim kapacitetom skladištenja vode. Pruža mogućnost projektovanja različitih zelenih površina, uključujući i vodene površine. Ovaj tip intezivnog zelenog krova je pogodan i za travnjake, perene, a sa dubljim slojem supstrata i za žbunje i drveće. Takođe je moguća primena kolskih i pešačkih zona.

Prednost intezivnog zelenog krova ‘Roof Garden’ je sakupljanje atmosferskih voda, što smanjuje potrebu za dodatnim navodnjavanjem. Floradrain® FD 60 neo drežano-aukumalcioni element omogućava visok nivo akumulacije vode koji pogoduje različitim tipovima zelenih površina. Voda se akumulira na površini krova i do biljaka dolazi kapilarnim penjanjem. Akumulacija vode se takođe može postići instalacijom ekstenzionog elementa nad slivnikom krova. Na ravanom zelenom krovu sa padom od 0° je neophodno instalirati ekstenzioni element iznad slivnika, zajedno sa hidroizolacijom. Revizione kutije omogućavaju kontrolu i održavanje ekstenzionih elemenata u bilo kom trenutku. Sa sistemom za automatsko navodnjavanje, nivo skladištene  vode postignut pomoću ekstenzionog elementa može se održavati čak i u sušnim periodima.

 

Karakteristike:

  • Višenamenski sistem za intezivne zelene krovove sa visokim kapacitetom akumulacije vode.
  • Pogodan za travnjake i perene; sa dubljim slojem supstrata takođe se može koristiti za žbunje, manje drveće.
  • Moguće su različite kombinacije sa pešačkim i kolskim zonama.
  • Floradrain® FD 60 može biti ispunjen betonom kao podkonstrukcijom na kolskim zonama bez oštećenja hidroizolacije ili sistema za autumatsko navodnjavanje.

 

Tehničke karakteristike:

  • Build-up visina: od 270 mm
  • Težina, zasićeno: od 365 kg/m²
  • Kapacitet zadržavanja vode: od 135 L/m²