• Srpski
 • English
 • Русский
 • العربية

Održavanje dvorišta

Kako bi zelena površina bila u isto vreme funkcionalna, dekorativna i vitalna neophodno je njeno redovno održavanje. Naši verni stručnjaci će odgovorno brinuti o vašoj bašti u skladu sa njenim specifičnostima i Vašim potrebama.
Redovne usluge održavanja dvorišta obuhvataju:

NEGA TRAVNJAKA

 • Redovno košenje travnjaka, prihrana i zaštita od štetočina i bolesti

NEGA BILJAKA

 • Redovno orezivanje drveća, žbunja i niskog rastinja
 • Prihrana biljaka
 • Okopavanje i malčiranje
 • Zaštita od štetočina i bolesti
 • Priprema biljaka za zimu
 • Po potrebi uklanjanje snežnih nanosa
 • Nestandardno orezivanje i uklanjanje starijih primeraka drveća – Orezivanje drveća iz estetskih, funkcionalnih ili bezbedonosnih razloga, kao i sečenje celog stabla, može se izvesti pomoću kamiona sa dizalicom i korpom. Ukoliko uslovi na terenu ne dozvoljavaju korišćenje mehanizacije, za izvođenje radova koristimo tehnike i atestiranu opremu koja se koristi u speleologiji i alpinizmu

Posedujemo modernu mehanizaciju koja obezbeđuje brz, efikasan i  kvalitetan rad na terenu.

Za više detalja, pogledajte našu stranicu.

1.1 odrzavanje dvorišta    4_održavanje dvorišta