• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Privatna vila na Senjaku I

Privatni objekat

Lokacija: Senjak
Ukupna površina ≈ 2400 m²
Zelena površina ≈ 2000 m²


Pristup projektovanju vrta je bio definisan prvenstveno karakteristikama lokacije i zadržavanju postojećeg prirodnog pada terena.

Glavni detalj dvorišta je prostrani pravougaoni bazen koji formira jedinstvenu ambijentalnu celinu, tako da je odabir biljnih vrsta morao da je upotpunjuje. Naglašena denivelacija je proizvela meandrirajuće kaskade, kontrast geometrijskoj formi samog bazena. Posebna pažnja je posvećena dizajnu partera upotrebom zimzelenih perena – pokrivača tla.