• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Privatna vila na Dedinju I

Privatni objekat

Lokacija: Dedinje
Ukupna površina ≈ 3800 m²
Zelena površina ≈ 2000 m²


Glavne smernice dizajniranja zelene površine su bile njeno uklapanje u već postojeći ambijent formiran izgradnjom vile modernog arhitektonskog izraza.

Glavni akcenat je prostrani travnjak koji obuhvata približno 1500 m². Topijarno oblikovani šimiširi i formalna živa ograda podržavaju jak arhitektonski izraz. Topografija terena je diktirala formiranje jedinstvenog sistema žardinjera, sa posebnim akcentom na odabir vrsta biljaka kojima pogoduju ovakvi uslovi. Značajna ambijentalna celina je formirana oko starog kedrovog drveta, koje je pod režimom zaštite kao spomenik prirode.