• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Jezero na Kosmaju

Privatni objekat

Lokacija: Kosmaj


U prirodnom okruženju, na planini Kosmaj, izradili smo projekat i izveli radove na formiranju jezera i uređenju zelenih površina na prostoru od 2500  m². Kako bi se projekat uklopio u ambijent, planirane su biljne vrste kao što su perene i ukrasne trave, vodene biljne vrste u jezeru, ali i visoka stabla sa velikim krošnjama. Stepenište od letnjikovca do jezera je napravljeno od drvenih masiva u kombinaciji sa travnjakom, okruženo visokim ukrasnim travama koje cvetaju i menjanju se u skladu sa sezonskim promenama.