• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Himalajski kedar (Cedrus deodara - Fam. Pinaceae)

  • visina 25 m
  • sirina 7-8 m
  • zona 7B
  • srednje Srednje
  • sunce

Kedar koji potiče sa Himalaja i Avganistana. Dostojanstvenst mu pruža visina koja može biti čak do 25 m i veoma gust, piramidalni habitus sa vrhom koji je blago savijen i granama koje graciozno padaju. Živopisne četine, od 2 do 5 cm dugačke, u početku imaju svetlo zelenu boju a kasnije dobijaju plavkasti ton. Muške šišarice su 5-12 cm dugačke, tamno crvene, a ženske su veće i okruglastije. Raste dobro na svim tipovima zemljišta ali najviše mu odgovara kiselo zemljište. Nije tolerantan na mraz.

Cedrus deodara h.500+ airpot_wkd  Cedrus deodara šišarice

Cedrus deodara ‘Aurea’ – Zlatni himalajski kedar

Varijetet C. deodara poreklom iz Engleske. Od osnovne vrste zadržao je fleksibilni oblik habitusa, ali sada praćen zlatnim četinama čija je boja najintenzivnija u letnjem periodu.  Zahtevi su isti  kao i kod osnovne vrste. Nekada duge i hladne zime mogu uzrokovati opadanje četina, ali se one nakon toga dosta brzo regenerišu.

Cedrus deodara Aurea  Četine

Cedrus deodara ‘Pendula’ – Žalosni himalajski kedar

Prirodni hibrid Cedrus deodara i Cedrus deodara “Robusta“ poreklom iz Nemačke. Širina habitusa zavisi od vršnog dela biljke i može biti od 2,5-6 m i više. Glavne i sekundarne grane su povijene i vise celom dužinom stabla. Ponekad se grane razvijaju i na zemlji i prave neku vrstu jastučeta. Četine su 5-6 cm duge, tamno zelene do plavkasto zelene, čvršće i oštrije od četina Cedrus deodara. 

Cedrus atlantica "Glauca Pendula"  cedrus_deodara_pendula