• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Atlaski kedar (Cedrus atlantica 'Glauca' - Pinaceae)

  • visina 25m
  • sirina 15m
  • zona 6B
  • sporo Sporo
  • sunce

Veličanstven četinar široko-piramidalnog habitusa poreklom iz Severne Afrike, koji može dostići visinu do 25 m i širinu do 15 m. Glavne grane su na početku uperene na gore, a sa starošću idu sve više i više praveći stabilnu, efektnu i jedinstvenu strukturu. Četine su veoma živopisne plavo-sive boje, 2-2,5 cm dugačke. Posebnu lepotu daju mu šišarice koje su konusnog oblika, 6-10 cm dugačke, na početku zelenkaste a kasnije braon boje. Uspeva na svim tipovima zemljišta izuzev močvarnih terena. Otporna je na sušu i aerozagađenje. Treba obratiti posebnu pažnju na koren za vreme transportovanja. Njegova veličanstvenost i efektnost čini ga pogodnim za veoma velike bašte, parkove, skverove, isticanje velikih zgrada.

Cedrus atlantica Glauca (3)  Cedrus atlantica Glauca 1

Cedrus atlantica ‘Glauca pendula’

Veoma slikovit četinar poreklom iz Francuske sa elastičnim, povijenim granama. Može biti od 4-8 m visok i 10-15 m širok. Dostupne su dve forme:

–          forma dobijena kalemljenjem u baznom delu biljke sa granama koje su povijene celom dužinom i dodiruju zemlju.

–          forma dobijena kalemljenjem na vrhu stabla C. atlantica visine od 1 do 2-2,5 m. U tom slučaju glavne grane se šire i preklapaju, dok se sekundarne grane povijaju do zemlje.

Nekada se razvija samo jedna glavna grana ukoliko ona može da se raširi više od 10 m. U svakom slučaju konačni izgled ovog veličanstvenog četinara je veoma atraktivan i efektan, dajući utisak spontanosti i lepote prirode. Listovi, šišarice i zahtevi za zemljište su isti kao kod C. atlantica “Glauca“.

Cedrus Atlantica Glauca Pendula