• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Palma – žumara (Chamaerops excelsa - Fam. Arecaceae)

  • visina 10-12 m
  • sirina 2,5 m
  • zona 8B
  • sporo Sporo
  • sunce
  • polutama

Jedinstvena Mediteranska vrsta široko razgranatog habitusa sastavljenog od više stabala različitih veličina na čijim vrhovima se nalaze listovi nalik na lepezu. Moćna stabla su prekrivena braon vlaknima i ostacima posečenih svetlo zelenih listova. Retko se javljaju individue sa jednim stablom. Listovi su zimzeleni, lepezasto-zrakasti, kruti, skoro kružni, svetlo zeleni sa lica, beličasto-zeleni sa naličja. Listovi su dugački, purpurno nijansirani sa bodljicama na krajevima. Prelepi žuti cvetovi javljaju se od proleća do leta. Plodovi su grupisane, eliptične, braon bobice i nalaze se samo na ženskim stablima. Nema posebnih zahteva prema  zemljištu na kome raste. Uspešno raste na peščanim zemljištima, slabo zaslanjenim i krečom bogatim. Lepa je u vidu solitera ili u grupama na travnjacima. Veoma je cenjena za unutrašnju dekoraciju. Kod nas u Primorju je široko gajena na slobodnom prostoru.