• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Sitnolisna lipa (Tilia cordata (T. parvifolia) -Fam.Tiliaceae)

  • visina 20-30 m
  • sirina 10-15 m
  • zona 4
  • brzo Brzo
  • sunce
  • polutama

Veliko listopadno drvo široko piramidalne krošnje, koja vremenom postaje jajasta. Grane su na početku uperene na gore, a sa vremenom se spuštaju. Kora je kod mladih stabala crvenkasta, maslinasto zelena kada nije izložena suncu. Listovi su srcastog oblika, 3-9 cm dugi i široki, sa lica tamno zeleni, sa naličja bledo zelenkasti do zelenkastoplavi, u jesen žuti. Cvetovi su veoma mirisni, žuto-beli, u junu-julu. Plodovi su rebraste orašice, sivo zelene kada sazru, oko 6 mm duge. Najbolje raste na svežim, bogatim, blago kiselim do alkalnim zemljištima, ali je takođe vrsta koja se najbolje od svih lipa prilagođava žemljištima siromašnog sastava. Veoma je izdržljiva, otporna na temperatrne oscilacije, sušu, aerozagađenje. Koristi se kao soliterno stablo, u grupama, u parkovima, širokim ulicama.

Tilia cordata  tilia cordata list