• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Javorolisni platan (Platanus x acerifolia - Fam. Platanaceae)

  • visina 20-35 m
  • sirina 15-25 m
  • zona 6A
  • srednje Srednje
  • sunce

Smatra se da je ovo hibridna vrsta poreklom iz Engleske nastala između P. orientalis i P. occidentalis. Ovo predivno listopadno drvo može dostići visinu do 35 m i prečnik stabla do 3 m. Atraktivnost mu daju širokoovalna kruna formirana od jakih, lučno povijenih grana koje stvaraju zanimljive zaplete, pa je dekorativnost ove vrste naročito izražena zimi. Kora je sivkasto-braon boje, tanka i ljušti se, otkrivajući veoma dekorativne bele ili krem zakrpe. Listovi su veliki, 20-22 cm široki sa 3-5 režnjeva koji su nejednako nazubljeni ili celog oboda, slični javorovom, sa naličja goli, pri osnovi klinasti do širokosrcasti. Nekada je zimska boja listova žuta, a nekada braonkasto-žuta. Cveta u proleće ali su cvetovi neupadljivi. Ženski cvetovi su u glavicama crvene boje, a muški žute. Plodovi su okrugli, skoro uvek u paru, najpre zeleni, a kada sazru crvenkasto-braon. Plodovi su takođe veoma dekorativni jer vise na dugim peteljkama i zadržavaju se dugo na biljci. Brzorastuća je vrsta. Dobro uspeva na svežem aluvijalnom zemljištu. Veoma je otporna na ekstremno niske i visoke temperature, aerozagađenja pa je jedna od najboljih vrsta koja se koristi duž širokih gradskih ulica i u parkovima.

Platanus x acerifolia  Platanus x acerifolia