• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Himalajski bor (Pinus wallichiana - Fam.Pinaceae)

  • visina 15-30 m
  • sirina 8-15 m
  • zona 7A
  • srednje Srednje
  • sunce

Ova vrsta je posle kedra najznačajnije drvo Himalaja. Četinar sa široko piramidalnom krošnjom, čije grane počinju od same zemlje. Kora je karakteristična jer je kod mladih stabala je glatka, sivozelena, kod starijih tamnosiva. Mlade grane su gole i sjajne, žućkastozelene. Lepotu ovom četinaru daju i elegantne četine, duge i više od 20 cm, tanke, povijene, plavičastozelene. Šišarice su cilindrične, svetlo braon boje, više od 25 cm duge. Brzorastuća vrsta koja je veoma izdržljiva prema mrazu i minimalnim temperaturama. Ne podnosi suva zemljišta, a najbolje se razvija na svežim i bogatim zemljištima, formiranim na silikatnoj podlozi. U mladosti podnosi senku. Himalajski bor je veoma efektno drvo, kako zbog sive boje dugih, povijenih četina, tako i zbog veoma velikih, oborenih šišarica. Može se saditi u grupama ili pojedinačno, na otvorenom prostoru. S obzirom na boju četina, dobija se veoma prijatan kontrast kada se sadi sa drugim vrstama tamnozelenih listova ili četina.

pinus_wallichiana_  pinus_wallichiana