• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Hotel Radisson Blu

Poslovni objekat

Lokacija: Senjak
Ukupna površina ≈ 7500 m²
Zelena površina ≈ 1000 m²


Za ovo uređenje zelene površine poseban je atraktivan bio drvored od vrste Acer freemanii  koji se nalazi između objekta i jedne od najprometnijih ulica u Beogradu, i koji pored ekološke funkcije, svojim habitusom i atraktivnim koloritom naglašava arhitekturu objekta.
Intezivni tip krovnog vrta u okviru hotela na površini od 350m² predstavlja sponu između moderne i tradicionalne arhitekrture. Krovni vrt ublažava utisak „hladnoće“ objekta i time doprinosi prijatnosti ambijenta kako zaposlenima tako i posetiocima.

Ispred rekonstruisanog objekta starog mlina letnjem koloritu dopriniose četiri sadnice indijskog jorgovana koje svojom prozračnom krošnjom samo upotpunjuju izgled fasade objekta.