• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Divlja raž (Elymus glaucus - Fam. Poaceae)

  • visina 0,5-1,5 m.
  • brzo Brzo
  • sunce

 Plavkasta ukrasna trava koja dostiže visinu od 0,5 do 1,5 m. Stabljike su dugačke, nežne i voskaste. Rasprostanjena je u zapadnoj Americi, a introdukovana u istočnu i centralnu Ameriku. Odgovaraju joj suva do sveža, bogata zemljišta. Tolerantna je na sušu i na mraz. Brzorastuća vrsta.

divlja raz