• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Crni bor (Pinus nigra - Fam. Pinaceae)

  • visina 20-30 m
  • sirina 8-10 m
  • zona 5B
  • srednje Srednje
  • sunce

Četinar tipičan za područje Alpa sa gusto-piramidalnim habitusom. Samo kod izrazito starih stabala grane su raširene i stablo ima kupolasti oblik. Kora stabla je veoma karatkeristična, siva i ispucala, a kako biljka stari sve više se po njoj pojavljuju blede fleke. Četine su grube, 8-12 cm dugačke, tamno zelene. Ženski cvetovi su crveni u parovima, dok su muški žuti. Mlade šišarice su zelene i duge, a kada sazru postaju velike, braon i okruglaste. Ovo je planinska vrsta koja zahteva snežne zime i ne tako vlažna leta. Rastu na svim tipovima zemljišta, čak i na gleju i na krečnjačkim terenima. Crnom boru nije potrebno orezivanje ali je on otporan na isto. Orezivanjem se može napraviti biljka sa čistim stablom i širokom, gustom, pirmidalnom krošnjom, neprobojnom za sunčeve zrake. Ovako orezana biljka predstavlja prelepo soliterno stablo u baštama. Takođe se koristi u grupama, na reprezentativnim travnjacima. Crni bor je veoma izdržljiv u gradskim uslovima i često se koristi u vetrozaštitnim pojasevima, duž autoputeva ili kao zaštitni pojas oko fabrika.

Pinus nigra