• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Breza (Betula pendula - Fam. Betulaceae)

  • visina 18-20 m
  • sirina 7-10 m
  • zona 2
  • srednje Srednje
  • sunce
  • polutama

Listopadno drvo do 20 m visine i 10 m širine, čije je stablo obično uspravno do samog vrha i okruženo tananim granama koje se graciozno povijaju na krajevima. U prve dve do tri godine kora je sivkasto-braon boje, dok kasnije postaje veoma upadljivo kreda-bele boje i ljušti se u horizontalnim trakama. Listovi su trouglastojajasti, pri osnovi široko klinasti ili zaobljeni, na vrhu zašiljeni, sa lica tamnozeleni, sa naličja svetlozeleni, u jesen prelepo žuti. Cveta u aprilu-maju. Breza je veoma izdržljivo drvo koje se lako prilagođava svim tipovima zemljišta i ekstremnim uslovima klime. Breza je omiljeno dekorativno drvo jer je veoma lepa u svim godišnjim dobima. Dekorativna je uvek – zimi zbog bele kore i povijenih grančica, u proleće, pre listanja, kada su razvijene viseće muške cvasti, u toku vegetacije zbog lepih oblika listova i prijatnog izgleda čitavog stabla. Pogodna je za pojedinačnu sadnju i sadnju u grupama, kao i za kombinaciju sa drugim vrstama, naročito četinarskim.

1019

Betula pendula ‘Youngii’– Varijetet B. pendula poreklom iz Engleske nastao kalemljenjem, a oblik ove vrste zapravo zavisi od mesta na kom je kalemljenje izvršeno. Ako je kalemljenje izvršeno u osnovi biljke, ona će porasti od 6 do 7 m sa granama koje su povijene gotovo do tačke kalemljenja tj. do osnove biljke. Ukoliko je kalemljenje izvršeno na vrhu, krošnja je nepravilna sa granama koje se lučno preklapaju, često dodirujući zemlju. Ostale karakteristike su iste kao kod osnovne vrste.

Betula_pendula__Youngii_b

Betula utilis ‘Doorenbos’ – Listopadno drvo poreklom sa Himalaja, prirodno razgranato od osnove biljke. Može biti visoko od 8-10 m i široko od 5-6 m. Kora je u prvoj godini braonkasto-žuta, a kasnije postaje veoma bela i ljušti se u uzanim tračicama. Listovi su srcoliki, nekad i više od 12 cm široki, tamno zeleni, u jesen žuti. Cveta mesec dana posle B. pendula u žućkasto-zelenim resama. Podnosi sve tipove zemljišta i veoma dobro raste i na suvim i krečnjačkim terenima.

dorebons