• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Božikovina (Ilex aquifolium - Fam. Aquifoliaceae)

  • visina 4-8 m
  • sirina 3-5 m
  • zona 6B
  • sporo Sporo
  • sunce
  • polutama
  • senka

Popularna božikovina, koja obično rastu divlje po šumama, proširile su svoju familiju novim varijetetima nastalim ukrštanjem. Sve vrste božikovine su dvodome vrste ali je moguće naći i individue koje imaju i ženske i muške reproduktivne organe na istoj biljci. Karakteristični, atraktivni bobičasti plodovi se nalaze samo na ženskim individuama. Za oprašivanje ženskih cvetova potrebno je zasaditi najmanje jedno muško stablo na svakih pet ženskih stabala.

Božikovina ima veoma jako, kožasto, manje ili više sjajno, trnovito lišće. Najbolje raste u senovitim položajima, naročito ispod velikih drveća. Spada u spororastuće vrste, koje zahtevaju sveža i plodna zemljišta. Veoma dobro podnosi orezivanje. Ukoliko je neophodno, orezivanje se može vršiti na kraju zime. Veoma dobro podnosi mraz, izuzev par varijeteta koje ne vole oštre zime. Preporučljivo je planiranje zaštitnog prostora za zasade u hladnim regionima.

Ilex_aquifolium

Ilex aquifolium

U maju i junu se pojavljuju sasvim neupadljivi cvetovi, dok su plodovi veoma efektne, karakteristične, jarko crvene ili žute bobice, koje sazrevaju u septembru i ostaju na granama sve do marta. Zbog svojih jedinstvenih listova i habitusa, praćenog plodovima u vidu nakita, ova veoma dekorativna vrsta koristi se često kao soliter na otvorenim površinama. Takođe se mogu koristiti u grupama, i za žive ograde. 

299a

Ilex aquifolium var. variegatum

Ilex crenata var. microphylla

Ilex crenata var. microphylla