• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Bor krivulj (Pinus mugo - Fam.Pinaceae)

  • visina 2-3 m
  • sirina 2-4 m
  • zona 4
  • sporo Sporo
  • sunce
  • polutama

Rasprostranjen je na najvišim planinskim predelima srednje i južne Evrope. Raste kao žbun visine do 3 m, sa krivim i po zemlji poleglim stablom. Kora je sivosmeđa, nepravilno ispucala. Mlade grančice su gole, svetlozelene dok kasnije dobijaju smeđu do crnkastosivu boju. Karakteristične četine su guste, malo uvijene i povijene ka grani, tamnozelene boje. Cveta juna-jula. Šišarice su jajolike, male, braon boje kada sazru. Krivulj od prirode raste na visokim nadmorskim visinama, pa se njegova staništa odlikuju veoma oskudnim i nepovoljnim za život. Ima snažan i dobro razvijen korenov sistem pa se koristi pre svega, za vezivanje zemljišta. U ozelenjavanju je naročito podesan za sadnju na nagnutim terenima. Vrlo je čest po parkovima.

Pinus mugo