• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Korejska jela (Abies koreana - Fam. Pinaceae)

  • visina 5-10m
  • sirina 3-5m
  • zona 5B
  • srednje Srednje
  • sunce
  • polutama

Korejska jela raste do 10 m visine. Piramidalnog je oblika sa gustim četinama prepoznatljivim po srebrnom naličju. Uspravne šišarice purpurne boje čine je veoma dekorativnom od rane mladosti. Tolerantna je na različite vrste zemljišta osim na izuzetno suva. Otporna je na niske temperature i aerozagađenja. Uspešno se koristi u manjim baštama i kamenjarima, kao i za pojedinačnu i grupnu sadnju.

    Abies koreana