• Srpski
  • English
  • Русский
  • العربية

Vrsta krovne bašte #1 lorem ipsum

Zeleni krovovi ili krovne bašte su postali svetski trend već više od deceniju unazad, i to u centralnim gradskim zonama, gde je sve manje zelenih površina. Pored estetskih vrednosti, krovna bašta ima ekološke funkcije kao što su: poboljšana zaštita od toplote i hladnoće, prigušenje buke, poboljšanje mikroklimatskih uslova kroz isparenje, zadržavanje kišnice, smanjenje opterećenja prilikom jakih pljuskova, zaštita hidroizolacije krova itd.
Zelene krovove delimo na: ekstenzivni i intenzivni, koje razlikuje dubina supstrata, odnosno vrsta koje će se saditi u isti. Da bi krovna bašta bila postojana i što dugovečnija bitno je izgraditi je sa više specijalizovanih slojeva:

  • hidroizolacija
  • drenažno- akumulaciona folija sa ispunom
  • geotekstil
  • specijalizovani supstrat za krovne bašte, čija debljina zavisi od vrste krovne bašte (ekstenzivni ili intezivni)